Програма Хеморид организира безплатни прегледи за хора с хемороиди или съмнение за поява на такива.
Медицинските специалисти от Програмата имат дългогодишен опит в лечението и профилактиката на хемороиди и подхождат към всеки пациент с внимание и грижа.

Следете графикът ни, който се обновява периодично и се възползвайте от възможността да осъществите траен контрол над хемороидите по възможно най-добрия начин!